- szkło pożarowe - obudowy ppoż - obudowy przeciwpożarowe - malowanie konstrukcji farbami przeciwpożarowymi - oddymianie w systemie promat - kanały samonośne - kanały samonośne oddymiające - wykonawstwo ppoż - wykonawstwo przeciwpożarowe - przejścia przeciwpożarowe - wykonawca przejść ppoż - wykonawca przejść przeciwpożarowych - merytoryka pożarowa

pamar,pamar Sp. z o.o. (bądź przeciwpożarowy) ,kanały samonośne ,odwierty w betonie ,cięcie betonu ,pomiary ciśnienia i wydajności ,przejścia ppoż (bądź przeciwpożarowe) ,dylatacje ppoż (bądź przeciwpożarowe) ,opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ,natryski ogniowe ,konstrukcje drewniane ,zabezpieczenie konstrukcji drewnianych ,zabezpieczenie ppoż konstrukcji drewnianych

pamar,pamar Sp. z o.o.,ochrona przeciwpożarowa,bierna ochrona przeciwpożarowa ,zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowy ,zabezpieczenie konstrukcji stalowych ,zabezpieczenie do EI 30 ,zabezpieczenie do EI 60 ,zabezpieczenie do EI 120 ,zabezpieczenie do REI 30 ,zabezpieczenie do REI 60 ,zabezpieczenie do REI 120 ,zabezpieczenie do EI 240

Parmar Pszczyna
bierna ochrona przeciwpożarowa
odwierty w betonie
Szanowni Państwo

        Firma PAMAR powstała w 2007 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku ochrony przeciwpożarowej. W skład firmy wchodzi wysoce wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia specjalisty ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz szereg osób z uprawnieniami wysokościowymi, UDT, SEP oraz wydanymi przez producentów materiałów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto, posiadamy uprawnienia wiodących firmy takich jak: PROMAT TOP, HILTI, ROCKWOOL FIRE PRO,NICZUK, VALRAWEN i wiele innych.


        Pomimo krótkiej obecności na rynku, zapewniliśmy sobie silną pozycję poprzez rzetelną i profesjonalną realizację wielu inwestycji oraz szeroki zakres świadczonych przez nas usług. Jesteśmy firmą dyspozycyjną, elastyczną, przystosowująca się do wymagań rynkowych.


        Wysoki standard świadczonych przez nas usług gwarantuje pozytywny odbiór Państwowej Straży Pożarnej.
Po wykonaniu powierzonej nam pracy zostaje sporządzona dokumentacja z wykazem oraz rozmieszczeniem zabezpieczonych elementów w wersji auto cad. Usługi nasze świadczone są niezbędnymi aprobatami i certyfikatami zgodnymi
z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniem wykonawcy. Każda dokumentacja zostaje wykonana przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Copyright (c) 2010 ArcusGroup