Kontakt

EC Będzin, Polska

Opis projektu

Wykonanie oddymiania klatek schodowych, zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez natrysk ppoż, wykonanie ścian i dylatacji ppoż.

Szczegóły kontraktu

Kontakt - SBB Energy

Data realizacji - 2017 r.